Facts and Figures

6

อาคาร

1354

นักศึกษาปัจจุบัน

83

อาจารย์ผู้สอน

13

สาขาวิชา

110

ห้องเรียนและปฏิบัติการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ | ดูเพิ่มเติม

ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ณ ปัจจุบัน

Click for more

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ธัญบุรี

Click for more

Slider