ไทยรัฐ (2 ก.ย. 64) หัวข้อข่าว มุมข้าราชการ: ศาสตราจารย์ล่าสุด