งานอาคารสถานที่

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ของศิลปกรรมศาสตร์

 

กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันเก็บกวาด เช็ดถู ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนและบริเวณสภาพแวดล้อมภายในคณะ

S__30122006

กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

“โครงการนวัตกรรมการออกแบบทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ผ้าใยกล้วย"
ดูเพิ่มเติม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์

กิจกรรมกำจัดขยะย่อยสลายยาก

ดูรูปขนาดใหญ่

การประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์


โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาพื้นที่สีเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 9-30 กรกฎาคม 2564

ซ่อมแซมระบบน้ำ


ระบบสัญจร

ปรับรูปแบบพื้นที่การจอดรถ

ด้านการศึกษา

รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 

รายวิชา มหาวิทยาลัยสีเขียว

นักศึกษา  นายปราบดา  ป้อมยุคล
สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ผลงาน  บทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพทำนองขับเสภา “ฟังทางนี้พี่จะสอน” การอนุรักษ์พลังงานทุกรูปแบบ
ลิ้งค์เข้าดู  http://www.youtube.com/watch?v=VoQca62ALBo
 
 
 

รายวิชา มหาวิทยาลัยสีเขียว

นักศึกษา  นศ.พลางกูร กวางสนั่น
สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ผลงาน  บทประพันธ์เพลงแร๊พ “ฟังทางนี้พี่จะสอน” การอนุรักษ์พลังงานไว้ด้วยกัน
ลิ้งค์เข้าดู  https://www.youtube.com/watch?v=9Hcz1XtlcNE
 
 

จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าเรียน