ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ธัญบุรี

16/03/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ไ […]
21/02/2022

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ ATK วันซ้อมย่อย อาคารยิมเนเซียม เวลา 07.30 น.

27/01/2022

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศ ข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางออ […]
20/01/2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]
04/01/2022

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่ได้มหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
04/11/2021

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19)

 
15/10/2021

ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
14/09/2021

ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 35)

01/09/2021

ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 34)