ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์

02/08/2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

22/06/2022

ประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการลิฟต์โดยสารที่รื้อถอดฯ จำนวน 2 ชุด

14/03/2022

ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายการเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอดฯ จำนวน 94 เครื่อง

15/02/2022

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35

15/02/2022

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

07/12/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

01/12/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

23/11/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

17/11/2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ พฤฒาจารย์สอนศาสตร์-ศิลป์ 2564