ประกาศ
02/08/2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 
30/06/2022

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ปร […]
22/06/2022

ประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการลิฟต์โดยสารที่รื้อถอดฯ จำนวน 2 ชุด

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาว […]
16/03/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ไ […]
14/03/2022

ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายการเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอดฯ จำนวน 94 เครื่อง

ประกาศการประมูลราคาขายทอดต […]
21/02/2022

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ ATK วันซ้อมย่อย อาคารยิมเนเซียม เวลา 07.30 น.