ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์
14/03/2022

ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายการเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอดฯ จำนวน 94 เครื่อง

ประกาศการประมูลราคาขายทอดต […]
15/02/2022

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชท […]
15/02/2022

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชท […]
07/12/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

01/12/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

23/11/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี