ธ.ค.
25

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
18

[แบบ ป.ป.ช. 5]ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างงานวิจัยหรือเงินทุนสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

แบบป.ป.ช. 5-ปี 2561 อ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
แบบป.ป.ช. 5-ปี 2561 ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
แบบป.ป.ช. 5-ปี 2561 ผศ.สุจินต์ เพิ่มพูล
แบบป.ป.ช. 5-ปี 2561 ดร.ใจภักดิ์ บุรพเจตนา
แบบป.ป.ช. 5-ปี 2561รศ.ปานฉัตท์ อินทร์คง

แบบ ป.ป.ช. 5 ปี 2561 ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี

แบบป.ป.ช. 5-ปี 2561 ผศ.ประภาศรี จันทร์โอ

พ.ย.
15

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา/แบบฟอร์มฝึกงาน/ที่อยู่สถานประกอบการ

Read the rest of this entry »

ก.ย.
29

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มทร.ธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579

 

รายละเอียดดูได้จากเอกสารดังแนป

ดาวน์โหลด >>ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มทร.ธัญบุรี 20 ปี พ.ศ. 2560-2579<< ดาวน์โหลด

พ.ย.
21

ประกาศ วันที่27.พย. 2560 ม.นัดประชุม นศ.สายครู ทุกคนเวลา11.30 น. เพื่อชี้แจงการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

พ.ย.
15

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 27 ตุลาคม 2560

Read the rest of this entry »

ต.ค.
22

ประกาศคณะ ให้บัณฑิตเตรียมเงิน และกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร ครั่้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

Read the rest of this entry »

ต.ค.
21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คณาจารย์พร้อมนักศึกษากว่า200ชีวิต มทร.ธัญบุรี ฝึกซ้อมโขน แสดงหน้าพระเมรุมาศจำลอง จ.ปทุมธานี

Read the rest of this entry »

ต.ค.
19

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ต.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ต.ค.
16

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลป์และดนตรี

Page 1 of 4712345...102030...Last »