มี.ค.
20

ประกาศปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)

 

ประกาศปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30น.

มี.ค.
10

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
25

ด่วน!! รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

Read the rest of this entry »

พ.ย.
15

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา/แบบฟอร์มฝึกงาน/ที่อยู่สถานประกอบการ

Read the rest of this entry »

ก.ย.
29

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มทร.ธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579

 

รายละเอียดดูได้จากเอกสารดังแนป

ดาวน์โหลด >>ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มทร.ธัญบุรี 20 ปี พ.ศ. 2560-2579<< ดาวน์โหลด

มี.ค.
12

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ก.พ.
27

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

Read the rest of this entry »

ก.พ.
27

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศกับรองชนะเลิศอันดับ 4 เพาะกาย

ก.พ.
21

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ก.พ.
21

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ก.พ.
07

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ม.ค.
22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ม.ค.
22

โครงการสัมมานาปัญหาฝึกวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 /2560

Read the rest of this entry »

Page 1 of 4812345...102030...Last »