ต.ค.
14

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

14650119_1233647706657795_447101119318631233123_n

ก.ย.
07

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 2

Read the rest of this entry »

ส.ค.
10

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)

Read the rest of this entry »

ก.ค.
14

เนื่องด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
21

โครงการอบรมประกันคุณภาพประจำปี 2560 (มคอ7) วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560

Read the rest of this entry »

พ.ค.
29

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการไว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี”

Read the rest of this entry »

พ.ค.
26

ขอเชิญนักศึกษาระกับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคนาฏดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้วิชาชีพ นักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands On)

Read the rest of this entry »

พ.ค.
24

โครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” สาขาวิชาดนคีตศิลป์ไทยศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พ.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

พ.ค.
15

13 ศิลปนิพนธ์นักศึกษาศิลปกรรม อนุรักษ์-สร้างสรรค์นาฏศิลป์และดนตรี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
25

Clay moment Ceramics design workshop 26-28 april 2017

Read the rest of this entry »

Page 1 of 4412345...102030...Last »