ข่าวประชาสัมพันธ์
19/08/2022

สืบสายลายทอง (ฉบับปรับปรุง) นวัตกรรมหัตกรรมภูมิปัญญาไทย เทคนิคลายรดน้ำปิดทอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิลัง สุพวงแก้ว

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ปร […]
18/08/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 5

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
08/08/2022

งานพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กำหนดจ […]
02/08/2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 
31/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
24/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 3

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]