ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23/11/2021

ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบงานออกแบบภายใน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (ประกวดราคาจัดซื้อค […]
11/09/2020

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม […]
31/08/2020

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม […]
09/10/2019

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มท […]