ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชุมวิชาการ

26/04/2022

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Intitute of Development Administration : NIC – NIDA)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชวน […]
20/01/2022

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย […]
20/01/2022

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ข […]
06/01/2022

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอ […]
04/01/2022

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยง […]
28/12/2021

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (The 7th RSU International Research Conference 2022)

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข […]
27/12/2021

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]
17/12/2021

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการและส่งบทความงายวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย […]
14/12/2021

การประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารอุทยาน เรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่ง […]