ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษา
30/06/2022

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ปร […]
21/02/2022

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ ATK วันซ้อมย่อย อาคารยิมเนเซียม เวลา 07.30 น.

15/02/2022

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชท […]
15/02/2022

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

กำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชท […]
11/02/2022

แบบฟอร์มคัดกรองประเมินความเสี่ยงฯ และใบรับรองผลตรวจ เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้ารับการตรวจ ATK ในวันซ้อมย่อยของคณะ

 
07/02/2022

ตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตร […]