«

»

เม.ย.
29

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ @สัตหีบ

post1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและการกีฬา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น