ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกทุ่งราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภททีม ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12