ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปูริดา มาประสพ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง