ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียง หลักสูตร กศ.ม.ศิลปศึกษา