ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายการเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอดฯ จำนวน 94 เครื่อง