ภาพบรรยากาศ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565