«

»

ส.ค.
08

พิธีไหว้ครู

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ ครอบครูดุริยางค์ขึ้น โดยมีนักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  มทร.ธัญบุรี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>