«

»

ก.ย.
19

ประกาศ “ผลสอบโควตา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)

ปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

http://www.oreg.rmutt.ac.th/notice/notice55/quota/quota55.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 025493613-5

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>