«

»

ก.ย.
16

ประมาลภาพ เกษียณวาร ผู้สืบสานตำนานศิลป์ “ผศ.ธนา เหมวงษา”

 

 

งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันายายน 2554

ณ หอประชุมภาควิชานาฏดุริยางค์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

บรรยากาศงานเลี้ยง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>