«

»

ก.ย.
19

ประกาศ “ผลสอบโควตา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)

ปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

http://www.oreg.rmutt.ac.th/notice/notice55/quota/quota55.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 025493613-5

ใส่ความเห็น