«

»

ก.ย.
16

ประมาลภาพ เกษียณวาร ผู้สืบสานตำนานศิลป์ “ผศ.ธนา เหมวงษา”

 

 

งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันายายน 2554

ณ หอประชุมภาควิชานาฏดุริยางค์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

บรรยากาศงานเลี้ยง

ใส่ความเห็น