«

»

ส.ค.
08

พิธีไหว้ครู

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ ครอบครูดุริยางค์ขึ้น โดยมีนักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  มทร.ธัญบุรี

ใส่ความเห็น